YENİ DÜNYANIN DENKLEMİNİ YAZIYORUZ

İyi yöneticilik bilgi, beceri ve çok yönlü bakış açısı gerektirir. Yöneticilerin yürütmenin başındaki kişiler olmasından dolayı, iş gücünün yeni döneme adaptasyonunda ve sürdürülebilir başarının en önemli oyuncuları olduklarına inanıyoruz.

İş dünyasının temel denklemi bugüne kadar şöyleydi;

MUTLU ÇALIŞANLAR = MUTLU MÜŞTERİLER

Bu yönde yapılan birçok araştırmada bunu destekler. Çalışanların deneyim ve bağlılığı ile müşteri deneyimi ve sadakati ilişkili olduğu için çalışan deneyimi üzerine odaklanmak çok doğru bir stratejidir ancak eksik bir denklemdir. Bu denklemin işlemesi için sürece Yönetici deneyimini eklemek gereklidir.

YÖNETİCİ DENEYİMİ = ÇALIŞAN DENEYİMİ = MÜŞTERİ DENEYİMİ

Yöneticinin sonuçlara etkisi çok yüksektir.

Tüm çalışanların başarılı olmasını istiyorsak, onlara rehberlik etmesi istenen yöneticilerin de rehber araçlara ihtiyacı vardır.

Gelişen, dinamik bir ortamda iş yapmak, iş liderleri için daha önce görülmemiş, benzersiz zorluklar getirir. Yönetici, Lider ve ekiplerinin ne yapacaklarını bilmedikleri zaman çözüme giden yolda kendilerine destek olacak bir çok rehber araç sunuyoruz.

YENİ BİR KÜLTÜR OLUŞUYOR

Bugünün Dünyası

Anahtar Kelimeler:

VUCA Dünyası, Çevik Yönetici, Hız, Esneklik, Yaratıcılık, Amaç, İnovasyon, Dönüşüm, Şeffaflık, Açıklık, Adaptif, İşbirliği, Çapraz Çalışma, Sürekli Öğrenme, Değişim, Deneysellik, Vizyon, Anlayış, İşbirliği, Kompleks, Uzaktan Çalışma, Öğrenen Ekipler, Psikolojik Dayanıklılık, Belirsizlikleri Fırsata Çevirme, Diyalog vb.

 

Bugünün VUCA dünyasında şirketinizdeki mevcut yöneticilik stillerini oluşturan paradigmaları ve deneyimleri gözden geçirerek dönüştürmeye ne kadar hazırlıklısınız?

Yeni Normal = Sürekli Dönüşüm

Yönetici Araç Seti, 54 adet araçtan oluşmaktadır. Bu özel ve kuvvetli çalışma yöntemi, etkili bir yöneticinin güçlü olmasını beklediğimiz aşağıda yer alan 14 adet power beceriyi geliştirmeyi hedefler. 

Agile– Çevik- VUCA sürücüsü

Resilience– Zor durumlarda dayanıklı

Self-Awareness– Kişisel Farkındalık

Adaptability&Flexibility– Uyum ve Esneklik

Creativity&Innovation-Yaratıcılık&İnovasyon

Critical thinking– Eleştirel düşünce

Change management– Değişim yönetimi

Team intelligence– Takım zekası

Teaching learning– Öğrenmeyi öğretme

Employee development– Çalışanı geliştirme

Holistic thinking– Bütünsel düşünme

Learning agility– Öğrenme çevikliği

Emotional intelligence– Duygusal zeka

Communication-İletişim

  • ``Yöneticilere yeni dünyanın becerilerine sahip olmaları için şablonlar, pusulalar ve çözüm hatırlatıcıları sunuyoruz.``

  • PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Yeni Dünya’ nın Yöneticisinin sahip olduğu paradigmaya geçişi kolaylaştırır.

  • VİZYON ODAKLI GELİŞİM

Şirketin vizyonuna ve yöneticilerin hedeflerine uygun bir gelişim imkanı sunar.

  • KİŞİYE ÖZEL

Bireylerin kişisel gelişim ihtiyacını gelişim sürecinin içine katarak, kişiye özel, zengin çözüm alternatifleri oluşturur.

  • YANSITICI ÖĞRENME

Grup Süpervizyonu çalışmalarıyla katılımcıların bilgi ve deneyimini paylaştırır.

  • BECERİ SETİ

Eğitimde bir şeyler öğrenmekle, onu yetkin bir şekilde kullanma alışkanlığı geliştirmek başka bir şeydir. Uzman bir Yönetici Süpervizörü eşliğinde uygulama deneyimi yaşatır.

  • YENİLİK

Mevcut bilgileri yeni bilgilerle güncelleyerek yeni dünyaya geçişi mümkün ve hızlı kılar.

1-İHTİYAÇ HARİTASI OLUŞTURMA

İlk aşamada yöneticilerle gerçekleştirilen envanter çalışması ve grup toplantıları ile ihtiyaç haritası çıkartılmaktadır.

2-YÖNETİCİLİK ARAÇLARININ SEÇİLMESİ VE GRUPLARIN OLUŞTURULMASI

İnsan Kaynakları ile gerçekleşen bu çalışmada hedefler, ihtiyaç haritası ve bütçe değerlendirilerek, çalışılacak yöneticilik araçları seçilmekte ve gruplar oluşturulmaktadır.

3-GRUP SÜPERVİZYON SEANSLARI

Yönetici Süpervizörü fasilitasyonunda gerçekleştirilen grup seanslarıyla seçilen araçlar uygulamalı şekilde çalışılmaktadır.

4-EGZERSİZ ÇALIŞMALARI

Her bir grup süpervizyonu seansından sonra uygulamalı egzersiz çalışmaları ile atölye ‘de öğrenilenler iş hayatında uygulanmaktadır. Unutma eğrisini aşmak için yol arkadaşı (buddy) seçimi ile, kişinin kendi farkındalığı, birlikte öğrenme ve 3.kişiye paylaşımdan oluşan “3 ayna metodu” kullanılmaktadır.

5-TOOL’S CAFE BULUŞMALARI

Tecrübe paylaşımı ve uygulamalar sırasında çıkan soruları cevaplandırmak için önceden belirlenen gün ve saatlerde konumlandırılacak, süpervizör eşliğinde gerçekleşecek Tool’s Cafe buluşmaları ile gelişim süreçleri desteklenmektedir.

6-DESTEK

Uygulama süreçleri sırasında hızla yanıtlanması gereken sorular için mesaj kutusu, mail, video gibi farklı yöntemler oluşturularak süreç desteklenmektedir.

 

 

Road Map

Yol Haritası 7 Eyes Model

Güçlü bir model – Grup Süpervizyonu 

1 uygulama ile 360 bakış

7 Eyes Modeli Grup Süpervizyonu’ nda kullanılan güçlü bir tekniktir.

Grup seansını fasilite eden Yönetici Süpervizörü, katılımcılara 7 farklı noktadan baktıracak şekilde özel bir metod kullanmaktadır. Buradaki amaç, gerçek iş süreçlerindeki başarıyı desteklemek amacıyla süpervizyon/koçluk yaklaşımı ile farkındalık ve öğrenmeyi derinleştirmek, grubun bilgeliğini ortaya çıkartarak yansıtıcı öğrenme sağlamaktır.

Deneyimli Süpervizör, Eğitmen ve Koç ekibimizle birlikte sunduğumuz, belirsizlik ve karmaşıklıktan oluşan ‘Yeni Dünya Düzeni’ ne  liderlik etmek ve yönetmek için güncellediğimiz onlarca pratik, güçlü ve işlevsel araç ve teknik sizlerle buluşuyor.

Bu araçlara MTools  (Manager’s Tools ) diyoruz . Araçlar, bir yöneticinin yaşayabileceği hemen hemen her sorun alanında destek olmak için farklı kombinasyonda konuşlandırılabilir.

Araçları hizmet ettikleri amaca göre grupladık:

1- ÖZDE YÖNETİCİ

Örneğin; çevik yöneticilik için yeni bakış açıları kazanma, başarı tasarımını nasıl yaptıracağınız.

2- EZBER BOZAN TAKIMLAR

Örneğin; değişime karşı direncin nasıl aşılacağı, mükemmel uygulamalar yoluyla stratejiyi eyleme dönüştürme.

3- YARATICI BEYİNLER

Örneğin; yeni fikirleri nasıl coşturacağınız, dünyayı yenen yeni iş modelleri yaratma.

4- KOÇVARİ YAKLAŞIM

Örneğin; Yeteneği nasıl parlatacağınız, potansiyel engelleyicilerin nasıl aşılacağı.

Hızla değişen karmaşık dünyamızda ezber bozan, çevik ve işbirliğine dayalı bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak yeni araçlarla yöneticilik yapmanın etkisini hemen fark edeceksiniz.

  • ``Hızla değişen karmaşık dünyamızda, çevik ve işbirliğine dayalı çalışmanıza destek olacak yeni nesil araçlarla yöneticilik yapmanın etkisini hemen fark edeceksiniz.``
BİZE ULAŞIN

Diğer eğitimlerimiz hakkında detaylar için

TIKLAYINIZ